Tuesday, May 10, 2011

PENGGUNAAN BAHAN 2D & 3D

Definisi Bahan 2D:

Bahan yang mempunyai 2D (dimensi) seperti lebar dan panjang.

Ciri-Ciri: Leper dan tidak direka bentuk untuk mendapatkan kedalaman.

Contoh Bahan : Gambar, bahan bercetak dan poster.

Jenis-Jenis Bahan 2D:
 1. Bahan Bercetak
 2. Carta
 3. Graf
 4. Poster
 5. Gambar
Kelebihan Bahan Bercetak

 1. Mudah diperolehi dalam pelbagai topik dan bentuk
 2. Boleh digunakan dengan mudah dan tidak perlu banyak penerangan
 3. Boleh dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain
 4. Lebih murah dari segi penghasilan dan pembelian
Kelemahan Bahan Bercetak

 1. Pelajar mungkin tidak faham kerana terlalu sukar bagi mereka ( bahan bercetak tidak sesuai dengan aras kognitif mereka).
 2. Penggunaan bahan bercetak dianggap sebagai bahan hafalan.
 3. Beban kognitif kepada pelajar (terlalu banyak teks)
 4. Persembahan maklumat bersifat satu hala dan tidak bersifat interaktif
CARTA
Merupakan perwakilan visual atau gambaran suatu konsep yang sukar difahami secara lisan dan bertulis.

Kegunaan Carta
 1. Menyampaikan mesej yang kelas dengan gambaran visual
Maklumat dalam carta -->
 • perlu sampaikan mesej yang jelas dengan gambaran visual
 • minimum dan bermakna
 • maklumat sebagai sokongan kepada gambaran visual (bukan sebaliknya).
Jenis-Jenis Carta
 • Carta Organisasi
 • Carta Klasifikasi
 • Carta Garisan Masa
 • Jadual
 • Carta Aliran

No comments:

Post a Comment